Adatvédelem | PontTer.Hu
klub.pontter.hu
Törzsvásárlói kártya, mely értékes ajándékokat és kedvezményeket rejt
Kezdőlap
Regisztráció
Belépés
GYIK
Kapcsolat

Adatvédelem


Tisztelt Ügyfelünk!


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Az adatkezelő neve


Mobisoft Kft (a továbbiakban: "pontter.hu" vagy "Szolgáltató")

Elérhetőség:
info@pontter.hu

Az adatkezelés megnevezése


adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében


Adatvédelem


Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a pontter.hu számára. A pontter.hu az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A pontter.hu bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló érvényes jogszabályok (az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a pontter.hu-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a pontter.hu - az ügylet jellege által meghatározott célból - nyilvántartsa és kezelje.


Az adatlap kitöltése


A Regisztrációs Adatlap kitöltésével a Törzsvásárlói Klubtag hozzájárul ahhoz, hogy az Adatlapon megadott személyes adatait az pontter.hu kezelje. A pontter.hu az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.


A kezelt adatok köre


A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név és e-mail cím, (az adatokhoz más fehasználók nem férnek hozzá).
B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok: különösen a felhasználó lakcíme, telefonszáma, foglalkozása.


Az adatkezelés célja


A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A felhasználó által kötelezően megadott adatok és a felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelés célja a Törzsvásárlói Klub működtetése, reklamációkezelés, a szolgáltatások minőségének javítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, piackutatás, piaci elemzés, statisztikai elemzés. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.


Az adatkezelés időtartama


Amíg a felhasználó tagja a Törzsvásárlói Klubnak. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).


Hírlevél küldése


Amennyiben a Törzsvásárlói Klubtag hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a pontter.hu elektronikus hírlevelet küldjön és/vagy őt a pontter.hu személyre szabott ajánlatokkal közvetlenül megkeresse, úgy a Törzsvásárlói Klubtag közvetlenül a pontter.hu-tól kérheti az üzleti ajánlatok, illetőleg az elektronikus hírlevelek megküldésének mellőzését elektronikus levél útján (info@pontter.hu).


Adatkezelési hozzájárulás visszavonása


A Törzsvásárlói Klubtag jogosult a jogszerű adatkezelést, adatfeldolgozást biztosító hozzájárulását, az info@pontter.hu email címre történő bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a Törzsvásárlói Klubtag az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy ezzel lehetetlenné teszi az pontjai további gyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a Törzsvásárlói Klub tagsághoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Törzsvásárlói Klubban való részvétel felmondását jelenti a Törzsvásárlói Klubtag részéről.

A Törzsvásárlói Klubtag, a pontter.hu internetes oldalán közzétett e-mail címre küldött levélben, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

A Törzsvásárlói Klubtag kérelmére a Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A tájékoztatást a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, elektronikus úton, közérthetően, küldi meg a Törzsvásárlói Klubtag részére.