Szerződési feltételek | PontTer.Hu
klub.pontter.hu
Törzsvásárlói kártya, mely értékes ajándékokat és kedvezményeket rejt
Kezdőlap
Regisztráció
Belépés
GYIK
Kapcsolat

Szerződési feltételek a törzsvásárlói és kedvezménykártya rendszerhezÁltalános feltételek

1. A Törzsvásárlói Klub Szolgáltatás (a továbbiakban: a Szolgáltatás) Szabályzata, a Szolgáltatásban résztvevő személy (Klubtag, illetve Ügyfél, a továbbiakban Felhasználó) és a pontter.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) közötti szerződés feltételrendszere. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot a Klubtagok egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A Szolgáltató megnevezés a pontter.hu-t és annak tulajdonosát a Mobisoft Kft. társaságot jelenti, amelynek székhelye Budapest. 2. Az Ügyfelek és a Szolgáltató között a pontter.hu regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével, illetőleg a Szolgáltatás Felhasználó általi tényleges használatával szerződés jön létre, melynek értelmében, a Szabályzatban leírtakat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja és betartja. 3. A Felhasználó az Adatlapot köteles a valóságnak megfelelően és olvashatóan kitölteni.

A feltételek elfogadása

A Szolgáltatás használatához a Felhasználónak el kell fogadnia a Szolgáltatás Feltételeit az "Elfogadom a szolgáltatás feltételeit" feliratra kattintással. A Felhasználó az Adatlap megfelelő részének kitöltésével - választása szerint - feliratkozhat a Szolgáltató e-hírlevél szolgáltatására is. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevélben a leiratkozó linkre kattintással, illetve elektronikus levél útján (info@pontter.hu).

A Szolgáltatás

A Szolgáltatás jelenti a potter.hu alatt elérhető Törzsvásárlói Klub rendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját. A Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltató rendszerén belül elhelyez vagy a Szolgáltató felületén megjelenít.

A Felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult a Felhasználótól személyes azonosításra alkalmas adatokat, illetve e-mail címet kérni, így a Szolgáltató kérheti, hogy a Felhasználó - a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást vagy személyazonosságát egyéb, a Szolgáltató által elfogadott módon bizonyítsa

A pontok gyűjtése

Pontgyűjtés vásárláskor történik. A pont jóváírását az ügyfél végzi az eladótól kapott kód bevitelével. Az eladó dönti el, hogy adott értékű vásárlást hány ponttal jutalmaz.

A pontok beváltása

Az ügyfél az általa összegyűjtött pontokat az eladó által kibocsátott kuponokra, vagy ajándékra válthatja. Az eladó határozza meg, hogy 1 pontot milyen forint árfolyamon lehet beváltani. A pontbeváltás az interneten, az elért pontokért beváltható ajándék átvétele, illetve az eladó által meghatározott kedvezmény érvényesítése az eladó üzletében történhet.

Szavatosság kizárása

A Szolgáltató, és annak tulajdonosa, partnerei, beszállítói , tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes klubtagok által tanúsított magatartásért. A Szolgáltatás rendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre. Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Egyebek


A MOBISOFT KFT. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET. A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETÕ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDÕ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBÕL VAGY ELÉRÉSÉBÕL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, A FELELÕSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA MINDEN ESHETÕSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZÕDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZÕDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.

Minden a fentiekben kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk.

A MobiSoft Kft. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen Felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.